Geknoopt & Geweven

Lees meer...

Geknoopt & Geweven

De kleurrijke geschiedenis van de Deventer tapijtindustrie

Deventer staat bekend als de koekstad. Ook de stokvis wordt wel met Deventer in verband gebracht. Dat is beide absoluut waar. Maar deze historische karakteristieken zijn te kort door de bocht. Er is een lange periode geweest dat Deventer in binnen- en buitenland bekend stond als de stad van het tapijt. Vloertapijt wel te verstaan. Dit boek behandelt de geschiedenis van dit tapijt. Een geschiedenis die teruggaat tot 1797. Dan wordt de latere Koninklijke Deventer Tapijtfabriek opgericht. Deze produceert het alom geroemde ‘Deventer handgeknoopt’, ook wel aangeduid als Smyrnatapijt. Maar ook die laatste benaming is opnieuw te kort door de bocht.

Vakmanschap

In de beginjaren van de fabriek mag er dan sprake zijn geweest van voortborduren op oosterse motieven, maar het Deventer handgeknoopt krijgt echt zijn grote naam door dessins met hoge kunstwaarde van bekende ontwerpers. Een grote mate van vakmanschap, of beter vakvrouwschap, zorgt voor hoge kwaliteit. In voorname landhuizen, in statige grachtenpanden en in oceaanstomers, om maar eens wat te noemen, lag in de salons Deventer tapijt op de vloer. Nu in 2012 ligt het er vaak nog.

De Deventer tapijtindustrie is niet meer. Dit boek wil de herinnering levendig houden aan deze bijzondere bedrijfstak.

Geknoopt & Geweven. De kleurrijke geschiedenis van de Deventer tapijtindustrie, Sam de Visser en Nina Herwijer
17 x 24 cm, 192 in kleur, hard cover
€ 19,95 (uitverkocht)

Bekijk het boek digitaal